AWIT 91: 1-16 : PANALANGIN SA LAHAT NG INC DEFENDERS AT SA LAHAT NG MGA KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO.

Mga mahal kong kapatid at mga magulang. Batid na halos lahat ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo ang tumitindi pang mga pagsubok na ating mga kinakaharap. Niyayanig tayong lahat.  Ito ay ramdam na rin maging ng mga kapatid natin na nasa ibayong dagat, na nasa halos sa apat na sulok na ng daigdig. Kaya … Continue reading AWIT 91: 1-16 : PANALANGIN SA LAHAT NG INC DEFENDERS AT SA LAHAT NG MGA KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO.

MATEO 24: 1-14 : NAKATAKDANG PAGKAWASAK NG TEMPLO IPINAGPAUNA NG PANGINOONG JESU-CRISTO, MALAKING KAUGNAYAN SA NAGAGANAP NGAYON SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO SA TEMPLO CENTRAL

MATEO 24: 1-14: NAKATAKDANG PAGKAWASAK NG TEMPLO IPINAGPAUNA NG PANGINOONG JESU-CRISTO, MALAKING KAUGNAYAN SA NAGAGANAP NGAYON SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO SA TEMPLO CENTRAL   Mateo 24: 1-14 Tungkol sa Pagkawasak ng Templo 1 Lumabas si Jesus sa Templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng … Continue reading MATEO 24: 1-14 : NAKATAKDANG PAGKAWASAK NG TEMPLO IPINAGPAUNA NG PANGINOONG JESU-CRISTO, MALAKING KAUGNAYAN SA NAGAGANAP NGAYON SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO SA TEMPLO CENTRAL

KAPATID-PATIRANG GLICERIO B. SANTOS, JR. ANG TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO… NANG MANANALAMIN NAKITA ANG KATOTOHANAN SA KANYANG SARILI ANG INGAT YAMAN NA SI JUDAS ISCARIOTE

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Martin Lutero says: October 26, 2015 at 4:38 pm Mga kapatid naming defenders, Sa kaniyang blog noong Oktubre 18, 2015 ay nagtanong ang Kapatid na Elias, “MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?” Ayon kay Kapatid na… Continue reading KAPATID-PATIRANG GLICERIO B. SANTOS, JR. ANG TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO… NANG MANANALAMIN NAKITA ANG KATOTOHANAN SA KANYANG SARILI ANG INGAT YAMAN NA SI JUDAS ISCARIOTE

ANG KAPATID NA LOWELL MINORCA, AT ANG KANYANG PASASALAMAT IPINARARATING SA LAHAT NG KINAUUKULAN… UNAWAIN ANG MGA PAHAYAG

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
IKAW KAPATID KO ANG TUNAY AT TOTOONG IGLESIA NI CRISTO … HINDI NA SILA SAPAGKAT PINILI NILA ANG MAGING MASAMA SA HALIP NA MAGING MABUTI. KAYA MAY PAGPAPASYANG NAGANAP SA KANILA NA SA TANGGAPIN MAN NILA O HINDI. PINAGTIBAY SA LANGIT.   – Miguel Gabriel  … Continue reading ANG KAPATID NA LOWELL MINORCA, AT ANG KANYANG PASASALAMAT IPINARARATING SA LAHAT NG KINAUUKULAN… UNAWAIN ANG MGA PAHAYAG

PAUNANG PAHAYAG NI KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL NAGPATOTOO NA KAY KAPATID NA LOWELL MINORCA (REBLOG) DEPARTMENT OF JUSTICE NAGLABAS NG MANDATO NA SIYASATIN ANG REKLAMONG ABDAKSYON SA MGA MINISTRONG NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN. ….

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Iglesia ni Cristo’s Lowell Menorca speaks out, says Net 25 interview was ‘scripted’ Rappler PAUNANG PAHAYAG NI ELIAS ARKANGHEL … MULING NATUPAD…    August 16, 2015 DEPARTMENT OF JUSTICE NAGLABAS NG MANDATO NA SIYASATIN ANG REKLAMONG ABDAKSYON SA MGA MINISTRONG NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN. …. AMOS 5:… Continue reading PAUNANG PAHAYAG NI KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL NAGPATOTOO NA KAY KAPATID NA LOWELL MINORCA (REBLOG) DEPARTMENT OF JUSTICE NAGLABAS NG MANDATO NA SIYASATIN ANG REKLAMONG ABDAKSYON SA MGA MINISTRONG NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN. ….

PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL … NAKABABAHALA KUNG BABALIWAIN ANG PINAKABABALA NG PANGINOONG DIYOS NATIN..

Ang tunay na kalagayan ng Iglesia ni Cristo sa pangkasalukuyan ay hayag na sa maraming mga kapatid natin. Lalong hindi na maitatago pa sa pangkalahatan ang wala ng kaayusan sa pangangasiwa halos lahat ng mga kapatid na ministrong nakatalaga sa bawat lokal. Kung may mga mabubuti pang natitira ay bilang na halos  sila kung sinu-sino … Continue reading PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL … NAKABABAHALA KUNG BABALIWAIN ANG PINAKABABALA NG PANGINOONG DIYOS NATIN..

GLICERIO B. SANTOS , JR. ANONG PAGKATAO MAYROON ANG PAMILYA NILA NOON PA MAN? MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Mayroon tayong dapat na kilalanin at hindi dapat na kilalanin. Ngunit dapat tayong maging mapagsiyasat ngayon. Napapanahon sapagkat kailangang-kailangan natin ng ibayong pag-iingat! Ka Jun Santos o JS ito ang pangalang kilala ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo na gumagawa ng pangalan. Marumi nga lang… Continue reading GLICERIO B. SANTOS , JR. ANONG PAGKATAO MAYROON ANG PAMILYA NILA NOON PA MAN? MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?