Salamat po DAKILANG AMANG BANAL… Salamat din po sayo mahal naming Panginoong Jesu-Cristo sa patnubay ng Banal na Espiritu umaagapay sa mga Hinirang. Kaya patuloy namin KAYO na aawitan ng mga pagpupuri. AWIT 59:16 NPV 16 Ngunit aawit ako tungkol sa iyong kalakasan. Pagsapit ng umaga, aawitin ko ang ‘yong pagmamahal; pagkat ikaw ang aking … Continue reading

UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

SALAMAT PO DAKILANG AMANG BANAL. SALAMAT DIN  PO SAYO PANGINOONG JESU-CRISTO. SA INYO PONG KAPAHINTULUTAN SA PAGSUSUGO SA BANAL NA ESPIRITU HIGIT PANG MGA HIWAGA AT KATOTOHANAN ANG NAPAG-UUNAWA NAMIN. SA INYO PO ANG KAPURIHAN, KALUWALHATIAN AT KADAKILAAN! SEPTEMBER 23, 2017…  kapag nai-type mo ito sa search ng Youtube magre-resulta ito ng limampu’t tatlong milyon, … Continue reading UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel

KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel   Nasa isang … Continue reading KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel

NANAY TENNY, KA ANGEL, KA LOTTIE, KA MARCO et al. BAKIT NGA BA KAYO PINABAYAAN NG KA EDUARDO? BAKIT KATITING NA PAHAYAG NA PAGMAMAHAL AY HINDI NIYA MAIPADAMA SA INYO? NI HIKAYATIN NA MAGBALIK LOOB KAYO AY WALA, BAKIT? – Elias Arkanghel

NANAY TENNY, KA ANGEL, KA LOTTIE, KA MARCO et al.  BAKIT NGA BA KAYO PINABAYAAN NG KA EDUARDO? BAKIT KATITING NA PAHAYAG NA PAGMAMAHAL AY HINDI NIYA MAIPADAMA SA INYO?  NI HIKAYATIN NA MAGBALIK LOOB KAYO AY WALA, BAKIT?   –  Elias Arkanghel PINAGBABAWALAN AT PINAGKAKAITANG MAGBASA SA SOCIAL MEDIA BAKIT KAYA? Mga mahal kong kapatid … Continue reading NANAY TENNY, KA ANGEL, KA LOTTIE, KA MARCO et al. BAKIT NGA BA KAYO PINABAYAAN NG KA EDUARDO? BAKIT KATITING NA PAHAYAG NA PAGMAMAHAL AY HINDI NIYA MAIPADAMA SA INYO? NI HIKAYATIN NA MAGBALIK LOOB KAYO AY WALA, BAKIT? – Elias Arkanghel

(I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
  ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO.                1 Corinto 13: 1-13 BMBB 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong… Continue reading (I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO MAY PAUNANG PAHAYAG O MENSAHE NA TINATANGGAP KAYA LAHAT AY NAIINGATAN – Elias Arkanghel

Nakabahagi ka na ba ng ipinagpaunang pahayag ng PANGINOONG DIYOS? Ikaw ba ay isa na sa KANIYANG mga Hinirang na may mga Paunang Pahayag o Mensahe ng tinatanggap? Kanino NIYA ito itatawid? Kailan NIYA ito gagawin? Mahalagang maunawaan ang talatang ipaglilingkod sa inyo na nakasulat sa Gawa 2:17 ‘Ito ang gagawin ko sa mga huling … Continue reading HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO MAY PAUNANG PAHAYAG O MENSAHE NA TINATANGGAP KAYA LAHAT AY NAIINGATAN – Elias Arkanghel

ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN: SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel

ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN:  SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI  ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON   –  Elias Arkanghel Mga mahal naming kapatid mahalagang maunawaan din naman ninyo kung bakit ipinahihintulot ng PANGINOONG DIYOS sa pamamagitan ng Panginoong … Continue reading ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN: SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel