“PANIMULANG PAHAYAG” IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG NAISA-TINIG NA NI ELIAS ARKANGHEL …

Mga mahal kong kapatid alang-alang sa  dumaraming bilang ng mga tumatangkilik na mambabasa ng mga Pahayag sa Blog na ito ng IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ang inyong kapatid ay hinilingan ng mga kapatid natin sa mga kasuluksulukan ng bayan-bayan na walang sapat na maitustos para makagamit ng internet na sila ay mapahintulutan na maparatingan na rin … Continue reading “PANIMULANG PAHAYAG” IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG NAISA-TINIG NA NI ELIAS ARKANGHEL …

KA WILLIAM LEVISTOR ISANG BLOGGER a.k.a. MARCO TADEO NAGLATAG NG PAGHAMON KAY ELIAS ARKANGHEL NAHAYAG SA KASINUNGALINGAN, KAHIHIYAN ANG NATAMO SA HALIP NA KATANYAGAN.

  Mahal naming mga kapatid, tulad ng lagi naming naipagpasalamat sa ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo ang patuloy nila ginagawang tulong sa hanay ng mga Hinirang. Ipinagpapasalamat din namin ang pagbugso ng napakaraming bilang na nagsasaliksik at nagbabasa na ng mga naipahayag sa Blog ng IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG at ng mga … Continue reading KA WILLIAM LEVISTOR ISANG BLOGGER a.k.a. MARCO TADEO NAGLATAG NG PAGHAMON KAY ELIAS ARKANGHEL NAHAYAG SA KASINUNGALINGAN, KAHIHIYAN ANG NATAMO SA HALIP NA KATANYAGAN.

II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

Ang mga pangyayari sa loob ng IGLESIA NI CRISTO sa kasalukuyan ay may malaking kaugnayan sa mga ipinagpaunang Pahayag noon pa man sa kapanahunan ng mga unang lingkod ng PANGINOON, ng  mga Propeta, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng mga Apostol. At ang karamihan nga dito mula pa mismo sa Tinig ng ating … Continue reading II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

PANAWAGAN SA LAHAT NG MGA HINDI MAKATWIRANG ITINIWALAG, INALIS AT IBINABA SA TALAAN NA TULAD NG PAGKAKATIWALAG KANILA KA ANGEL, KA MARK, NANAY TENNY, KA LOTTIE, SA MGA MINISTRO AT SA IBA PA. MAY DAPAT KAYONG MAUNAWAAN… KAYO’Y NAMAMALAGING MGA IGLESIA NI CRISTO PA RIN.. KUNG BAKIT? UNAWAIN NINYO ANG KATOTOHANANG INYONG MABABASA.

Mga mahal kong kapatid akong inyong kapatid na si Elias Arkanghel ay napahihintulutang lamang magparating sa inyong lahat ng mahalagang Mensahe; Sa panig ng mga itiniwalag, inalis sa talaan, ibinaba ang tarheta, itinaboy, pininsala, na nauugnay sa mga pangyayari sa kasalukuyan kaguluhan sa loob ng Iglesia ni Cristo mula ng magpasimulang mamahala ang Ka Eduardo, … Continue reading PANAWAGAN SA LAHAT NG MGA HINDI MAKATWIRANG ITINIWALAG, INALIS AT IBINABA SA TALAAN NA TULAD NG PAGKAKATIWALAG KANILA KA ANGEL, KA MARK, NANAY TENNY, KA LOTTIE, SA MGA MINISTRO AT SA IBA PA. MAY DAPAT KAYONG MAUNAWAAN… KAYO’Y NAMAMALAGING MGA IGLESIA NI CRISTO PA RIN.. KUNG BAKIT? UNAWAIN NINYO ANG KATOTOHANANG INYONG MABABASA.

ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

Dumating na ang takdang panahon upang  bigyan daan ang kalayaan ng lahat sa pagpapasya. Ang pagpapasyang ito ay makatarungan upang takasan ang pamamaraan ng mga tiwaling Lider sa Iglesia na namamayagpag pa rin sa tanggapan ng CENTRAL sa paglikha ng iba’t-ibang ideya na pagkakakitaan na ibinababa sa Distrito na ipinapasa naman sa mga Lokal. Nakararamdam … Continue reading ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

PAGGUNITA NGAYONG IKA-2 NG ENERO TAONG 2018 SA KAARAWAN NG TATAY ERDY …

Ang Tatay Erdy ay hinding-hindi natin malilimutan. Lagi nating gugunitain ang taon ng kaniyang kaarawan tulad ngayong ika-2 ng Enero 2018, na kung nabubuhay pa sana siya ay ika-93 na niyang kaarawan. Patuloy natin na kikilalanin siya sa pagiging tunay at tapat na Lider. Nag-iisa nating pinaka-mabuting Tagapamahalang Pangkalahatan ng IGLESIA NI CRISTO na itinalaga … Continue reading PAGGUNITA NGAYONG IKA-2 NG ENERO TAONG 2018 SA KAARAWAN NG TATAY ERDY …

Salamat po DAKILANG AMANG BANAL… Salamat din po sayo mahal naming Panginoong Jesu-Cristo sa patnubay ng Banal na Espiritu umaagapay sa mga Hinirang. Kaya patuloy namin KAYO na aawitan ng mga pagpupuri. AWIT 59:16 NPV 16 Ngunit aawit ako tungkol sa iyong kalakasan. Pagsapit ng umaga, aawitin ko ang ‘yong pagmamahal; pagkat ikaw ang aking … Continue reading