BILYUN-BILYONG PISONG HALAGA NA GAMIT NA EROPLANO NG TIWALING SANGGUNIAN ..

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
INC leaders using planes worth billions of pesos? EXCLUSIVE: The price of a huge Airbus ranges from P8.8 billion to P11 billion, while an executive jet costs about P3.6 billion. These aircraft are being used by the Iglesia executive minister in his pastoral and personal trips… Continue reading BILYUN-BILYONG PISONG HALAGA NA GAMIT NA EROPLANO NG TIWALING SANGGUNIAN ..

PAGKAKATIWALAG KAY KAPATID NA MARCO ERANO MANALO KWESTYUNABLE SA IBANG MGA KAPATID. TANONG BAKIT NGA BA ISINAMA?

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Hayaan natin marinig ang opinyon ng mga kapatid! Totoo nakatawag ng pansin sa maraming nakapanood. Maaari ba nating rebyuhin mga kabaro ko at mga kapatid kong may simpatya sa mga kapatid natin na mga itiniwalag? Alam namin marami sa inyo ang namangha, nagulat, nagbulung-bulungan dahil hindi… Continue reading PAGKAKATIWALAG KAY KAPATID NA MARCO ERANO MANALO KWESTYUNABLE SA IBANG MGA KAPATID. TANONG BAKIT NGA BA ISINAMA?

MALUNGKOT ANG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO DI MAKAIMIK SA PANGGIGIPIT

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Mahal naming kapatid na Eduardo V. Manalo, aming Pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sir nauunawaan na po namin ngayon ang tunay mong kalalagayan. Hindi maitatago sa larawang ito. Kaya ang mga kapatid na inaakalang iba na ang pananaw mo sa pangangalaga sa amin ay… Continue reading MALUNGKOT ANG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO DI MAKAIMIK SA PANGGIGIPIT

KAPATID NA EDUARDO V. MANALO BIKTIMA KA RIN NG KANILANG KALUPITAN

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Kapatid na  Eduardo V. Manalo alam po namin na ikaw ang pangunahing nahihirapan kaysa sa amin. Sapagkat napakabigat po ng dinadala mong problema.Ang iba ay hindi na namin saklaw ang mga personal mo pong suliranin. Basta ang sa amin po ay ang pagiging Pamamahala po ng… Continue reading KAPATID NA EDUARDO V. MANALO BIKTIMA KA RIN NG KANILANG KALUPITAN

PANAGINIP # 00010 MANGUNGUNA ISINUGO AT IPINAKILALA NA?

Kapatid na RM, Nanaginip po ako kagabi… Hinahabol po ako ng sangunian papatayin ako….nasa gilid ako ng tribuna  sumasamba…may ministro akong kasama nangangasiwa…after pagsamba nalaman ko pinatugis ako. Naka alert lahat ng lokal sa pagpasok ko sa kapilya. Pag open ko ng pinto palabas from gilid ng tribuna may dugo sa gitna ng hagdan na … Continue reading PANAGINIP # 00010 MANGUNGUNA ISINUGO AT IPINAKILALA NA?