KAYA PALA PINAGTITIWALAG … MAY KABATIRAN ANG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO AYAW LANG NIYA PANIWALAAN SI KA. RADEL G. CORTEZ

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Masyadong malalim sa ibang mga kapatid ang nangyayaring iringan ng magkabilang panig. Sa panig ng mga Sanggunian at sa panig ng mga pumupuna ng kanilang mga pagmamalabis sa kapangyarihan. Sa panig din ng Sambahayan ng Kapatid na Erano G. Manalo at panig naman ng sambahayan ng… Continue reading KAYA PALA PINAGTITIWALAG … MAY KABATIRAN ANG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO AYAW LANG NIYA PANIWALAAN SI KA. RADEL G. CORTEZ

PANAGINIP # 00012 PANAGINIP NG ISANG TAPAT NA MINISTRO NG PANGINOONG DIYOS

Kapatid na Elias, Nanaginip po ako kagabi at nang magwakas ang panaginip ay sabay naman akong nagising (madaling araw kaya nai-post ko tuloy yung aking isang matagal nang napanaginipan). Napanaginipan ko po na ako’y pumasok sa isang maliit na kapilya na yari lamang sa kahoy.  Ang mga bangko ay yari din sa kahoy na may … Continue reading PANAGINIP # 00012 PANAGINIP NG ISANG TAPAT NA MINISTRO NG PANGINOONG DIYOS

ITINIWALAG NG KAPATID NA ERANO G. MANALO … IBINALIK NG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO … BAKIT?

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Ano ang ugat  na dahilan ng pagkakatiwalag ng kapatid na ito sa panahon ng Kagalang-galang na Kapatid na Erano G. Manalo? Makatwiran ba ang ginawang pagkakatiwalag sa kanya?  Nang papagpahingahin na ng Panginoong Diyos ang kapatid na Erano G. Manalo ay bakit agad-agad ibinalik ng kapatid… Continue reading ITINIWALAG NG KAPATID NA ERANO G. MANALO … IBINALIK NG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO … BAKIT?

SABWATAN SA KATIWALIAN NG ILANG PULITIKO NA TATAKBO SA 2016 AT NI KAPALTID NA GLICERIO SANTOS, JR. …

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
KAMI AY NANAWAGAN SA MGA KAIBIGAN NAMIN SA SENADO AT KONGRESO NA PAKI-IMBITAHAN NA AT PADALHAN NG SOBPOENA SI KAPALTID NA GLICERIO SANTOS, JR. HANDA NAMIN SIYANG IPAMIGAY AGAD-AGAD, SAMPU NG MGA KASAMANG PANGALANG NABANGGIT NA NAUUGNAY SA TALAMAK NA KATIWALIAN SA AHENSYA SA BUREAU OF COSTUMS… Continue reading SABWATAN SA KATIWALIAN NG ILANG PULITIKO NA TATAKBO SA 2016 AT NI KAPALTID NA GLICERIO SANTOS, JR. …

MR. GLICERIO B. SANTOS, JR., PAKIPALIWANAG LAHAT NG HINDI-MAIPALIWANAG MONG YAMAN …

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
Para sa kabatiran ng maraming mga kapatid na ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na makasubaybay ng mga naging paglalahad ni kapatid na Antonio Ebangelista dahil madalas na sinasaway tayo sa panahon ng Pagsamba na huwag na huwag makikibahagi sa mga Social Media. Narito ang mga hinanay… Continue reading MR. GLICERIO B. SANTOS, JR., PAKIPALIWANAG LAHAT NG HINDI-MAIPALIWANAG MONG YAMAN …

WE ARE SELLING THIS, WE ARE SELLING THAT – BROTHER GLICERIO B. SANTOS, JR.

Originally posted on Iglesia Ni Cristo Never Keep Silent:
BRO. JUN SANTOS: “OH WE BOUGHT THIS, WE BOUGHT THAT” — THIS IS WHAT HE IS NOT SAYING: “WE ARE SELLING THIS, WE ARE SELLING THAT” BUY ONE! BUY THEM ALL! While all of the Sanggunian and their henchmen are still on their all-out manhunt to… Continue reading WE ARE SELLING THIS, WE ARE SELLING THAT – BROTHER GLICERIO B. SANTOS, JR.