PANAGINIP# 0001 KAPATID NA MARCO ERANO MANALO …. MAY ITINIWALAG?

Kapatid na Marilyn:  Gusto ko pong ibahagi ang napanaginipan ko nung isang araw, ok lang po ba dito sa fb pm ko po sa inyo? Iglesia ni Cristo Hinirang Jun 23rd, 8:45pm Maraming salamat kapatid at ikaw ang kauna-unahang magpapahayag ng iyong panaginip. Alang-alang sa pag-iingat ng di ka abalahin o pinsalain ng sinuman ay … Continue reading PANAGINIP# 0001 KAPATID NA MARCO ERANO MANALO …. MAY ITINIWALAG?

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ika-Apat na Bahagi) KALAPASTANGANANG WALANG KAPANTAY NAGAGANAP NA…

Ang taong 2011 ang katuparan ng panahon na hinihingian tayo ng ganap na pagbabagong-buhay. Ibig sabihin iginagayak na tayo sapagkat malapit ng maganap ang binabanggit sa Biblia na KAWASAKAN! (WASAK) Hindi pa ang KAWAKASAN (WAKAS) … sapagkat nilinaw sa Banal na Kasulatan ang pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo daratnan Niya ang mga hinirang Niya, sakdal … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ika-Apat na Bahagi) KALAPASTANGANANG WALANG KAPANTAY NAGAGANAP NA…

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA

Marami ang nakakikilala kay Propeta Daniel. Sa kanyang kapanahunan,  kinilala siya ng mga hari dahil sa husay niyang magbigay ng pakahulugan sa panaginip. Kinasangkapan din siya ng Panginoong Diyos sa paghahayag ng mga hiwaga. Sa mahabang panahon ay tinaglay niya ito. Ipinakilala kasi ni Propeta Daniel kung sino talaga ang naghahayag ng hiwaga. (Daniel) 2: … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA