KA WILLIAM LEVISTOR ISANG BLOGGER a.k.a. MARCO TADEO NAGLATAG NG PAGHAMON KAY ELIAS ARKANGHEL NAHAYAG SA KASINUNGALINGAN, KAHIHIYAN ANG NATAMO SA HALIP NA KATANYAGAN.

  Mahal naming mga kapatid, tulad ng lagi naming naipagpasalamat sa ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo ang patuloy nila ginagawang tulong sa hanay ng mga Hinirang. Ipinagpapasalamat din namin ang pagbugso ng napakaraming bilang na nagsasaliksik at nagbabasa na ng mga naipahayag sa Blog ng IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG at ng mga … Continue reading KA WILLIAM LEVISTOR ISANG BLOGGER a.k.a. MARCO TADEO NAGLATAG NG PAGHAMON KAY ELIAS ARKANGHEL NAHAYAG SA KASINUNGALINGAN, KAHIHIYAN ANG NATAMO SA HALIP NA KATANYAGAN.

II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

Ang mga pangyayari sa loob ng IGLESIA NI CRISTO sa kasalukuyan ay may malaking kaugnayan sa mga ipinagpaunang Pahayag noon pa man sa kapanahunan ng mga unang lingkod ng PANGINOON, ng  mga Propeta, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng mga Apostol. At ang karamihan nga dito mula pa mismo sa Tinig ng ating … Continue reading II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

PANAWAGAN SA LAHAT NG MGA HINDI MAKATWIRANG ITINIWALAG, INALIS AT IBINABA SA TALAAN NA TULAD NG PAGKAKATIWALAG KANILA KA ANGEL, KA MARK, NANAY TENNY, KA LOTTIE, SA MGA MINISTRO AT SA IBA PA. MAY DAPAT KAYONG MAUNAWAAN… KAYO’Y NAMAMALAGING MGA IGLESIA NI CRISTO PA RIN.. KUNG BAKIT? UNAWAIN NINYO ANG KATOTOHANANG INYONG MABABASA.

Mga mahal kong kapatid akong inyong kapatid na si Elias Arkanghel ay napahihintulutang lamang magparating sa inyong lahat ng mahalagang Mensahe; Sa panig ng mga itiniwalag, inalis sa talaan, ibinaba ang tarheta, itinaboy, pininsala, na nauugnay sa mga pangyayari sa kasalukuyan kaguluhan sa loob ng Iglesia ni Cristo mula ng magpasimulang mamahala ang Ka Eduardo, … Continue reading PANAWAGAN SA LAHAT NG MGA HINDI MAKATWIRANG ITINIWALAG, INALIS AT IBINABA SA TALAAN NA TULAD NG PAGKAKATIWALAG KANILA KA ANGEL, KA MARK, NANAY TENNY, KA LOTTIE, SA MGA MINISTRO AT SA IBA PA. MAY DAPAT KAYONG MAUNAWAAN… KAYO’Y NAMAMALAGING MGA IGLESIA NI CRISTO PA RIN.. KUNG BAKIT? UNAWAIN NINYO ANG KATOTOHANANG INYONG MABABASA.

ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

Dumating na ang takdang panahon upang  bigyan daan ang kalayaan ng lahat sa pagpapasya. Ang pagpapasyang ito ay makatarungan upang takasan ang pamamaraan ng mga tiwaling Lider sa Iglesia na namamayagpag pa rin sa tanggapan ng CENTRAL sa paglikha ng iba’t-ibang ideya na pagkakakitaan na ibinababa sa Distrito na ipinapasa naman sa mga Lokal. Nakararamdam … Continue reading ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

PAGGUNITA NGAYONG IKA-2 NG ENERO TAONG 2018 SA KAARAWAN NG TATAY ERDY …

Ang Tatay Erdy ay hinding-hindi natin malilimutan. Lagi nating gugunitain ang taon ng kaniyang kaarawan tulad ngayong ika-2 ng Enero 2018, na kung nabubuhay pa sana siya ay ika-93 na niyang kaarawan. Patuloy natin na kikilalanin siya sa pagiging tunay at tapat na Lider. Nag-iisa nating pinaka-mabuting Tagapamahalang Pangkalahatan ng IGLESIA NI CRISTO na itinalaga … Continue reading PAGGUNITA NGAYONG IKA-2 NG ENERO TAONG 2018 SA KAARAWAN NG TATAY ERDY …

SA PAMAMAGITAN MO PINAKAMAMAHAL NAMING PANGINOONG JESU-CRISTO AAWIT KAMI ANG TINIG NAMIN NA MGA HINIRANG NIYO SA MGA HIMIG NA ITO AY INYO PONG MARIRINIG BILANG PATULOY NA PAGPAPARANGAL NAMIN PAGDAKILA, PAGLUWALHATI NAMIN SA INYO NG AMANG BANAL PINAKAMAKANGYARIHAN PINAKADAKILA PINAKAMAMAHAL NAMIN NA PANGINOONG DIYOS – Elias Arkanghel

Maraming-maraming salamat po AMANG BANAL na aming Pinakamamahal … Salamat din po sayo Pinakamamahal naming Panginoong Jesu-Cristo sa patnubay ng Banal na Espiritu umaagapay sa mga Hinirang. Kaya patuloy namin KAYO na aawitan ng mga pagpupuri. AWIT 59:16 NPV 16 Ngunit aawit ako tungkol sa iyong kalakasan. Pagsapit ng umaga, aawitin ko ang ‘yong pagmamahal; … Continue reading SA PAMAMAGITAN MO PINAKAMAMAHAL NAMING PANGINOONG JESU-CRISTO AAWIT KAMI ANG TINIG NAMIN NA MGA HINIRANG NIYO SA MGA HIMIG NA ITO AY INYO PONG MARIRINIG BILANG PATULOY NA PAGPAPARANGAL NAMIN PAGDAKILA, PAGLUWALHATI NAMIN SA INYO NG AMANG BANAL PINAKAMAKANGYARIHAN PINAKADAKILA PINAKAMAMAHAL NAMIN NA PANGINOONG DIYOS – Elias Arkanghel

UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

SALAMAT PO DAKILANG AMANG BANAL. SALAMAT DIN  PO SAYO PANGINOONG JESU-CRISTO. SA INYO PONG KAPAHINTULUTAN SA PAGSUSUGO SA BANAL NA ESPIRITU HIGIT PANG MGA HIWAGA AT KATOTOHANAN ANG NAPAG-UUNAWA NAMIN. SA INYO PO ANG KAPURIHAN, KALUWALHATIAN AT KADAKILAAN! SEPTEMBER 23, 2017…  kapag nai-type mo ito sa search ng Youtube magre-resulta ito ng limampu’t tatlong milyon, … Continue reading UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel

KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel   Nasa isang … Continue reading KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel

NANAY TENNY, KA ANGEL, KA LOTTIE, KA MARCO et al. BAKIT NGA BA KAYO PINABAYAAN NG KA EDUARDO? BAKIT KATITING NA PAHAYAG NA PAGMAMAHAL AY HINDI NIYA MAIPADAMA SA INYO? NI HIKAYATIN NA MAGBALIK LOOB KAYO AY WALA, BAKIT? – Elias Arkanghel

NANAY TENNY, KA ANGEL, KA LOTTIE, KA MARCO et al.  BAKIT NGA BA KAYO PINABAYAAN NG KA EDUARDO? BAKIT KATITING NA PAHAYAG NA PAGMAMAHAL AY HINDI NIYA MAIPADAMA SA INYO?  NI HIKAYATIN NA MAGBALIK LOOB KAYO AY WALA, BAKIT?   –  Elias Arkanghel PINAGBABAWALAN AT PINAGKAKAITANG MAGBASA SA SOCIAL MEDIA BAKIT KAYA? Mga mahal kong kapatid … Continue reading NANAY TENNY, KA ANGEL, KA LOTTIE, KA MARCO et al. BAKIT NGA BA KAYO PINABAYAAN NG KA EDUARDO? BAKIT KATITING NA PAHAYAG NA PAGMAMAHAL AY HINDI NIYA MAIPADAMA SA INYO? NI HIKAYATIN NA MAGBALIK LOOB KAYO AY WALA, BAKIT? – Elias Arkanghel

(I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
  ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO.                1 Corinto 13: 1-13 BMBB 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong… Continue reading (I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO MAY PAUNANG PAHAYAG O MENSAHE NA TINATANGGAP KAYA LAHAT AY NAIINGATAN – Elias Arkanghel

Nakabahagi ka na ba ng ipinagpaunang pahayag ng PANGINOONG DIYOS? Ikaw ba ay isa na sa KANIYANG mga Hinirang na may mga Paunang Pahayag o Mensahe ng tinatanggap? Kanino NIYA ito itatawid? Kailan NIYA ito gagawin? Mahalagang maunawaan ang talatang ipaglilingkod sa inyo na nakasulat sa Gawa 2:17 ‘Ito ang gagawin ko sa mga huling … Continue reading HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO MAY PAUNANG PAHAYAG O MENSAHE NA TINATANGGAP KAYA LAHAT AY NAIINGATAN – Elias Arkanghel

ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN: SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel

ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN:  SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI  ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON   –  Elias Arkanghel Mga mahal naming kapatid mahalagang maunawaan din naman ninyo kung bakit ipinahihintulot ng PANGINOONG DIYOS sa pamamagitan ng Panginoong … Continue reading ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN: SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel

TRAHEDYANG NAGBABADYA KUNG SAAN NAROON ANG KAPATID NA EDUARDO MANALO AT ANG KANYANG MGA KATUWANG NA SANGGUNIAN INILARAWAN NA MAGAGANAP ITO SA ISANG MALAKING PAGTITIPON… GAGAMIT NG SUBMACHINE GUN … PAPAANO? SINO ANG GAGAWA?

  Nasa kinikilalang lugar po tayo, pagtatagpo po natin, tapos kaming dalawa po nasa labas pa ng gate nandun din po sila Ka Eduardo at mga Sanggunian meron din pong pagtitipon pero malayo sa atin, tapos nakita po ng hub ko si Ka Erdy na papunta sa dereksyun po namin, nagtanong po ngayun ang hub … Continue reading TRAHEDYANG NAGBABADYA KUNG SAAN NAROON ANG KAPATID NA EDUARDO MANALO AT ANG KANYANG MGA KATUWANG NA SANGGUNIAN INILARAWAN NA MAGAGANAP ITO SA ISANG MALAKING PAGTITIPON… GAGAMIT NG SUBMACHINE GUN … PAPAANO? SINO ANG GAGAWA?

KA JON JIMENEZ HINDI NAGING TAPAT NAGAWANG MANUBOK PA. SUBALIT HINAYAG NG SARILING BIBIG NAUWI SA MALAKING KAHIHIYAN …

KA JON JIMENEZ HINDI NAGING TAPAT NAGAWANG MANUBOK PA. SUBALIT HINAYAG NG SARILING BIBIG NAUWI SA MALAKING KAHIHIYAN … Mga mahal kong kapatid, bilang mamamayan ay may mahalagang kaukulan tayo sa ating kapwa kababayan. At sa larangan ng pakikitungo sa kapwa tao saan mang tayo naroroon kasama ng ibang lahi, anumang nasyon sila nabibilang ay … Continue reading KA JON JIMENEZ HINDI NAGING TAPAT NAGAWANG MANUBOK PA. SUBALIT HINAYAG NG SARILING BIBIG NAUWI SA MALAKING KAHIHIYAN …

TAGAPAGTANGGOL NG PAMAMAHALA MAY MAHALAGANG MENSAHE NA TINANGGAP MULA SA PANGINOONG DIYOS HUMINGI NG PALIWANAG … MAHALAGANG MALAMAN NG LAHAT! – Elias Arkanghel

TAGAPAGTANGGOL  NG KA EDUARDO V. MANALO MAY MAHALAGANG MENSAHE NA TINANGGAP MULA SA PANGINOONG DIYOS HUMINGI NG PALIWANAG … Mga mahal kong kapatid napakabait ng PANGINOONG DIYOS … maging ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Kung sino pa ang inaakala ng iba na maituturing ng matinding umuusig sa Banal na Gawain ay siya pang pinahintulutan ng PANGINOONG … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG PAMAMAHALA MAY MAHALAGANG MENSAHE NA TINANGGAP MULA SA PANGINOONG DIYOS HUMINGI NG PALIWANAG … MAHALAGANG MALAMAN NG LAHAT! – Elias Arkanghel

UPDATED 03162017: KAPATID NA EDUARDO V. MANALO SA BANAL NA KASULATAN MAY PAUNANG PAHAYAG SAYO NA MADARAKIP KA SA IBANG BANSA. MAHALAGANG BILIN NG PANGINOONG DIYOS”…IPAMUKHA MO SA KANILA ANG KASUKLAM-SUKLAM NILANG MGA MASAMA NILANG GAWAIN.” KAYA MALAPIT NA KAYONG MAGKAWATAK-WATAK NG MGA PINATUTUNGKULAN. BAGO MAGING HULI ANG LAHAT. MAGBAGONG ISIP AT MAKIPAGKASUNDO NA SA PANGINOONG DIYOS … MANGYAYARI NA ANG AYON SA KANIYANG KALOOBAN! – Elias Arkanghel

UPDATED MARCH162017: KAPATID NA EDUARDO V. MANALO SA BANAL NA KASULATAN MAY PAUNANG PAHAYAG SAYO NA MADARAKIP KA SA IBANG BANSA. MAHALAGANG BILIN NG PANGINOONG DIYOS”…IPAMUKHA MO SA KANILA ANG KASUKLAM-SUKLAM NILANG MGA MASAMA NILANG GAWAIN.” KAYA MALAPIT NA KAYONG MAGKAWATAK-WATAK NG MGA PINATUTUNGKULAN. BAGO MAGING HULI ANG LAHAT. MAGBAGONG ISIP AT MAKIPAGKASUNDO NA SA … Continue reading UPDATED 03162017: KAPATID NA EDUARDO V. MANALO SA BANAL NA KASULATAN MAY PAUNANG PAHAYAG SAYO NA MADARAKIP KA SA IBANG BANSA. MAHALAGANG BILIN NG PANGINOONG DIYOS”…IPAMUKHA MO SA KANILA ANG KASUKLAM-SUKLAM NILANG MGA MASAMA NILANG GAWAIN.” KAYA MALAPIT NA KAYONG MAGKAWATAK-WATAK NG MGA PINATUTUNGKULAN. BAGO MAGING HULI ANG LAHAT. MAGBAGONG ISIP AT MAKIPAGKASUNDO NA SA PANGINOONG DIYOS … MANGYAYARI NA ANG AYON SA KANIYANG KALOOBAN! – Elias Arkanghel

PANGKALAHATANG PANAWAGAN: MGA MAHAL KONG KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO SA MGA NAPAHIHINTULUTAN PANG TUMANGGAP NG BANAL NA HAPUNAN 2017… MAGPATULOY KAYO! – Elias Arkanghel

PANGKALAHATANG PANAWAGAN: MGA MAHAL KONG KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO SA MGA NAPAHIHINTULUTAN PANG TUMANGGAP NG BANAL NA HAPUNAN 2017… MAGPATULOY KAYO! PANGKALAHATANG PANAWAGAN: Sa mga napahihintulutan pang tumanggap ng Banal na Hapunan mga mahal kong kapatid. Magpatuloy kayo!   Hindi marapat na madamay ito sapagkat wala namang kinalaman ito sa mga pinsalang ginagawa ng kasalukuyang mga … Continue reading PANGKALAHATANG PANAWAGAN: MGA MAHAL KONG KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO SA MGA NAPAHIHINTULUTAN PANG TUMANGGAP NG BANAL NA HAPUNAN 2017… MAGPATULOY KAYO! – Elias Arkanghel

SINONG KATUPARAN NG PAGPAPATIGIL SA PAGHAHANDOG NA BINABANGGIT SA DANIEL 12:11 ? PAKIUNAWA KAPATID NA EDUARDO AT NG IYONG SANGGUNIAN.

SINONG KATUPARAN NG PAGPAPATIGIL SA PAGHAHANDOG NA BINABANGGIT SA DANIEL 12:11 ? PAKIUNAWA KAPATID NA EDUARDO AT NG IYONG SANGGUNIAN… Ang BIBLIA o Banal na Kasulatan ay pawang naglalaman ng mga Salita ng PANGINOONG DIYOS. Nakapaloob ang mga kamangha-manghang gawa ng MAKAPANGYARIHANG KAMAY ng DAKILANG AMANG BANAL. Inilalarawan sa Banal na Aklat ang DAKILANG PAGTULONG … Continue reading SINONG KATUPARAN NG PAGPAPATIGIL SA PAGHAHANDOG NA BINABANGGIT SA DANIEL 12:11 ? PAKIUNAWA KAPATID NA EDUARDO AT NG IYONG SANGGUNIAN.

MAHALAGANG PANAWAGAN NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO SA LAHAT NG MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO SA TAONG ITO NG 2017..

Mga mahal kong kapatid dapat ninyong unawain ang mga hanay ng talata ng Banal na Kasulatan na ipinahihintulot ng PANGINOONG DIYOS sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo na ating pag-aaralan at KANILA namang ipauunawa sa atin. Kung bakit sa KANILA? Marapat lang sapagkat wala naman akong sariling aral o kautusan na  dapat kong ituro sa … Continue reading MAHALAGANG PANAWAGAN NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO SA LAHAT NG MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO SA TAONG ITO NG 2017..

PAGGUNITA SA KAARAWAN NG KAGALANG-GALANG NA KAPATID NA ERANO G. MANALO – ENERO 2, 2017

Enero 2, 2017 ang araw na ito ay napakahalaga sa ating mga Iglesia ni Cristo.  Ipinagpapasalamat natin sa PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo ang hayag na pagtulong sa kapatid na Erano G. Manalo. Kaya tuwing sasapit ang araw na ito ginugunita natin ang kanyang kaarawan.  Hinding-hindi malilimot ng lahat ng mga kapatid ang … Continue reading PAGGUNITA SA KAARAWAN NG KAGALANG-GALANG NA KAPATID NA ERANO G. MANALO – ENERO 2, 2017