PANAGINIP # 00012 PANAGINIP NG ISANG TAPAT NA MINISTRO NG PANGINOONG DIYOS

3 thoughts on “PANAGINIP # 00012 PANAGINIP NG ISANG TAPAT NA MINISTRO NG PANGINOONG DIYOS”

 1. Kapatid na Elias,

  Hindi pa po katagalan ng ibahagi ko sa inyo ang panaginip ng aking sampung taong gulang na anak na nanaginip tungkol sa pagwasak sa kapilya gamit ang apat na helicopter (Panaginip #08) at iyon ay binigyan ninyo ng kaukulang paliwanag. Kagabi po ay ako naman ang nanaginip at nais ko rin pong ibahagi upang malaman kung ito ay may kahulugan. Narito po.

  Ang panaginip ko ay nanonood daw ako ng balita at parang nire-review ang isang pangyayaring naganap patungkol sa kapatid na Eduardo at Ka Angel. Sa balita ay ipinakita si Ka Eduardo na nagsasalita sa gitna ng maraming tao na parang nagbibigay ng press conference habang sa kanyang kamay ay may hawak siyang espada. Habang nagsasalita siya ay biglang lumabas kung saan ang Ka Angel at nagtangkang lumapit sa kanya na tila ba ay may gustong gusto siyang iparating sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang makita ng Ka Eduardo ang Ka Angel ay nagmamadali siyang tumakbong palayo at iniwan ang press conference. Sa pagkakataong iyon ay hinabol na siya ng Ka Angel. Ang sumunod na nakita ko sa aking panaginip ay si Ka Eduardo na nakasakay na sa isang train na papaalis.. Sa likod ng train ay parang may hila hilang maliliit na container at doon ay lumndag papasok si Ka Angel at nagtago. Ang susunod na eksena ay mahuhulog daw sa bangin ang train at nakita ko si Ka Angel sa loob ng container na balisang balisa at hindi alam ang gagawin. Bigla sa harapan niya ay mayroon nakita ang Ka Angel na lubid at ito ay dali-dali na itinali niya sa kanyang paa na para bang iyon ang paraan upang mailigtas niya ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan. Sa bahagi pong iyo ay ginising na ako ng aking kabiyak.

  Muli ay maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.

  Like

 2. Ka Elias,

  Sabi niyo po gaganti ang Dios sa mga sanggunian na dumudumi at nagbibigay kahihiyan sa banal na katawan ng ating Panginoong HesuCristo. Pati po ba ang mga tagasunod lang nila na hindi naman gumagawa ng ilegal ay makakasama sa sumpa? Tulad po ng mga Ministrong tagasunod lang nila? Kasama po ba kahit ang mga activ at ang mga tagapagtanggol nila sa net na ibinabandera ang fb accnt ng isang kapatid dahil natrace nila ang IP address?

  Nakakatakot na po ang mga pangyayari at hindi na po normal ang ikinikilos nila at lantaran na ang ginagawa nila laban sa mga nagtatanggol sa Iglesia. Sana po mangyari na ang sinasabi ninyo para malinis na ang Iglesia 😦

  Like

Leave a Reply to Ka Raphael Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s