NAGSISIMULA NA SA PAGHATOL ANG PANGINOON LABAN SA MATATANDA AT PINUNO NG KANYANG BAYAN … ABRIL NA! ISA ANG HINUGOT MULA SA SAMPU … SUSUNDAN PA NG DALAWA!

5 thoughts on “NAGSISIMULA NA SA PAGHATOL ANG PANGINOON LABAN SA MATATANDA AT PINUNO NG KANYANG BAYAN … ABRIL NA! ISA ANG HINUGOT MULA SA SAMPU … SUSUNDAN PA NG DALAWA!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s